تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
شاغلين كسب‌وكار خانگي تحت‌پوشش سازمان تأمين‌اجتماعي قرار مي‌گيرند

به گزارش خبرگزاري پانا،عضو يا اعضاء خانواده که حائز شرايط مقرر در قانون و آيين‌نامه مربوطه هستند و در فضاي مسکوني به کسب و کار خانگي اشتغال به کار دارند، از مزاياي درنظر گرفته شده استفاده مي‌کنند و افراد غيرعضو خانواده از شمول مقررات مورد اشاره خارج مي‌باشند، همچنين مشمولان صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير از شمول ضوابط موردنظر خارج بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به صندوق يادشده خواهند بود.
معرفي شاغلين کسب و کار خانگي توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و يا واحدهاي تابعه انجام مي‌پذيرد و حداکثر سن براي پذيرش درخواست و عقد قرارداد براي مردان 50 سال و براي زنان 45 سال است که در غير اين صورت متقاضي مي‌بايست 2برابر مازاد سني مقرر داراي سابقه پرداخت حق‌بيمه نزد سازمان تأمين‌اجتماعي باشد.
به عنوان مثال چنانچه مردي در تاريخ ارائه تقاضا 52 سال سن داشته باشد، مي‌بايست 4 سال سابقه پرداخت حق‌بيمه نزد سازمان تأمين‌اجتماعي را دارا باشد.
متقاضي مي‌تواند با انتخاب يکي از نرخ‌هاي زير از حمايت‌هاي بيمه‌اي مربوطه بهره‌مند شود:
 نرخ 14% (12% سهم بيمه‌شده + 2% سهم دولت) شامل بازنشستگي و فوت بعدازبازنشستگي
 نرخ 16% (14% سهم بيمه‌شده + 2% سهم دولت) شامل بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي
 نرخ 20% (18% سهم بيمه‌شده + 2% سهم دولت) شامل بازنشستگي، فوت و ازکارافتادگي.
چنانچه شاغلين کسب و کار خانگي سابقه پرداخت حق‌بيمه نزد سازمان تأمين‌اجتماعي نداشته باشند، مي‌توانند دستمزد مبناي پرداخت حق‌بيمه خود را بين حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمايند.
درصورتي که متقاضي داراي سابقه پرداخت حق‌بيمه قبلي به مدت 360 روز و يا بيشتر نزد سازمان تأمين‌اجتماعي باشد، ميانگين مبناي پرداخت حق‌بيمه وي در آخرين 360 روز به عنوان مبناي پرداخت حق‌بيمه، ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
برخورداري از خدمات درماني شاغلين کسب و کار خانگي در قالب بيمه پايه ايرانيان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذکور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است، اعتبار مورد نياز بيمه درمان مشمولين را در بودجه سنواتي کل کشور پيش‌بيني و نسبت به پرداخت آن به صندوق بيمه‌گر اقدام نمايد. بدين‌ترتيب مشمولين واجد شرايط با برخورداري از معافيت در پرداخت حق‌بيمه سهم درمان، مي‌توانند از خدمات درماني بيمه همگاني کشور بهره‌مند شوند.
درصورتي که افراد معرفي شده با پرداخت حق‌سرانه درمان مقرر متقاضي بهره‌مندي از خدمات درماني سازمان تأمين‌اجتماعي باشند، ارائه حمايت درماني به آنان همانند ساير بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ميسر خواهد بود.
در اين صورت مشمولين مي‌توانند با پرداخت حق‌سرانه درمان مصوب براي خود و هريک از افراد تحت‌تکفل قانوني، با دريافت دفترچه درماني از کليه امکانات مراکز درماني ملکي سازمان تأمين‌اجتماعي در سراسر کشور و نيز امکانات مراکز تشخيصي، درماني و داروئي طرف قرارداد اين سازمان استفاده نمايند.

منبع خبر : بازار كار

دوشنبه 14 اسفند 1391


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.