تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
راه‌اندازي بازار نوظهور براي ورود شركت‌هاي خصوصي و خانوادگي

مديرعامل شرکت فرابورس ايران با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف اين خبرگزاري با خبرنگاران اقتصادي به گفت وگو پرداخت.

وي در اين نشست به علت بازدهي مطلوب فرابورس نسبت به بورس تهران پرداخت و ضمن اشاره به سهم 19 درصدي فرابورس در بازار صکوک، در خصوص علت توسعه نيافتن بازار دارايي فکري و معاملات اندک اين بازار توضيحاتي ارائه داد. وي همچنين به علت توقف عرضه‌هاي اوليه اشاره‌اي کرد و از راه‌انداري بازار نو ظهور براي ورود شرکتهاي خصوصي و خانوادگي که فرصت حضور در بازار سرمايه را پيدا نکرده اند خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، امير هاموني در اين گفت‌وگو وضعيت فرابورس را رو به رشد توصيف کرد و گفت: فرابورس ايران وضعيت خوب و رو به‌ رشدي را پشت سر مي‌گذارد به طوري که از ابتداي سال تا پايان هفته سوم مرداد ماه بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان در اين بازار معامله شده است.

به گفته وي بورس تهران نيز در اين مدت حدود 14 هزار و 400 ميليارد تومان و بورس کالا 16 هزار و 800 ميليارد تومان معامله داشته‌اند بنابراين اين سه بورس از لحاظ ارزش معاملات تقريبا با يکديگر برابري مي‌کنند اين در حالي است که فرابورس در سال گذشته سهم يک سومي در ارزش معاملات نسبت به بورس تهران داشته است.

هاموني با بيان اينکه بالغ بر 280 نماد معاملاتي در پنج بازار فرابورس فعال هستند، خاطرنشان کرد: از لحاظ وضعيت شاخص از ابتداي سال 1394 تا پايان هفته سوم مردادماه، شاخص فرابورس با رشد 1.4 درصدي مواجه شده است.

مديرعامل شرکت فرابورس ايران در ايسنا

بازدهي فرابورس بيشتر از بازدهي بورس

وي در خصوص اينکه گفته مي‌شود در شرايط رونق، بازدهي فرابورس از بازدهي بورس تهران بيشتر است، خاطرنشان کرد: اين وضعيت طبيعي است زيرا ريسک شرکت‌هايي که در فرابورس حضور دارند نسبت به شرکت‌هاي حاضر در بورس تهران بيشتر است بر اين اساس ريسک بيشتر، بازدهي بيشتر به دنبال دارد لذا طبيعي است که بازدهي فرابورس از شرکت‌هايي که کم‌ريسک‌تر هستند در اين بازار بيشتر باشد.

مديرعامل فرابورس ايران افزود: از سوي ديگر در شرايط رکودي به طور طبيعي شرکت‌هاي داراي ريسک بيشتر با افت بيشتري مواجه مي‌شوند اما جالب اينجاست که در فرابورس و در شرايط رکودي اين اتفاق رخ نداده؛ به طوري که شاخص بورس تهران در سال گذشته با کاهش 20 درصدي مواجه شده و فرابورس کاهش 13 درصدي را تجربه کرده است که قرار است مطالعه‌اي در اين خصوص صورت گيرد.

هاموني يکي از علل اساسي اين اتفاق را پرتفوي سهام فرابورس عنوان کرد و گفت: انتخاب شرکت‌ها توسط هيات پذيرش فرابورس قطعا مي‌تواند تاثير‌گذار باشد علاوه بر اين يکي از عوامل تاثير‌گذار عدم وجود حجم مبنا و دامنه‌ نوسان بيشتر در فرابورس بوده است که در حال حاضر نسبت به بورس برابر شده است.

وي اضافه کرد: عدم وجود حجم مبنا در بازار توانسته فرابورس را راحت‌تر با شرايط موجود اقتصادي تطبيق دهد به عنوان مثال با انتشار اخبار منفي، بازار فرابورس راحت‌تر خود را به نسبت شرکت‌هايي که حجم مبنا دارند و اين موضوع فرآيند فرسايشي براي آنها به وجود آورده است، تطبيق مي‌دهد.

مديرعامل فرابورس ايران با بيان اينکه نداشتن حجم مبنا موجب به تعادل ‌رسيدن بازار فرابورس متناسب با شرايط واقعي اقتصاد شده است، تصريح کرد: در اين راستا قرار است مطالعاتي انجام شود تا در صورت نياز بازنگري اساسي در زيرساخت‌هاي بازار صورت گيرد، زيرا بازاري تحت عنوان فرابورس توانسته است از لحاظ بازدهي در شرايط رونق و رکود عملکرد بهتري داشته باشد و افت کمتري را مشاهده کند.

مديرعامل شرکت فرابورس ايران در ايسنا

سهم 19 درصدي فرابورس در صکوک

هاموني خاطرنشان کرد: يکي از مسائل مهمي که در فرابورس بر آن تاکيد شده و ارزش معاملات آن را تحت تاثير قرار داده است، متنوع کردن ابزار‌ها و بازارهاي مالي است به‌طوري که در بازار صکوک از جمله صکوک مشارکت، اجاره ، مرابحه و گواهي سپرده بانکي برنامه‌ي ويژه‌اي ديده شده و تحت عنوان بازار ابزار‌هاي نوين مالي در کنار بازار سهام شکل گرفته است.

وي اضافه کرد: با وجود اينکه در بازار فرابورس سهم بازار اوراق با درآمد ثابت يا همان بازار صکوک کمتر از پنج درصد است، اما معاملات اين اوراق سهم 50 درصدي را به خود اختصاص داده است به ‌طوري که ارزش بازار اوراق صکوک در سال گذشته به پنج هزار ميليارد تومان رسيد که اين ميزان در سال گذشته 300 درصد گردش مالي داشته است.

مديرعامل فرابورس ايران تصريح کرد: اين در حالي است که ارزش بازار سهام تقريبا حدود 80 هزار ميليارد تومان بوده و در کل 15 هزار ميليارد تومان معامله داشته است. بنابراين بازار فرابورس با ارزش پنج هزار ميليارد توماني، 15 هزار ميليارد تومان معامله داشته و بازار سهام با ارزش 80 هزار ميليارد تومان نيز به همين ميزان معامله داشته است، لذا در حال حاضر معاملات سهام و صکوک از لحاظ وزني با يکديگر برابري مي‌کنند و فرابورس به تنهايي سهم 19 درصدي را در بازار صکوک ايران دارد.

معامله 120 ميليارد تومان ETF در فرابورس

وي به راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره کرد و گفت:فرابورس ايران با توجه به برنامه و استراتژي متنوع ‌سازي ابزار‌ها تاکنون پاسخ مثبتي دريافت کرده و به طور مصمم در اين راستا حرکت مي‌کند زيرا راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تجربه خوبي بود و اکنون بالغ بر هفت صندوق در فرابورس حضور دارد و از ابتداي سال تاکنون 120 ميليارد تومان ETF در فرابورس معامله شده است.

مديرعامل شرکت فرابورس افزود: ETF مي‌تواند در شرايط رکود و رونق، ابزار مناسبي براي بازار سرمايه باشد به طوري که در شرايط رکود تاثير غيرمستقيم بر بازار دارد و در شرايط رونق نيز مي‌تواند منابعي را به صورت غيرمستقيم وارد بازار کند.

هاموني عنوان کرد: علاوه بر اين، صندوق‌هاي زمين و ساختمان نيز در سال گذشته راه‌اندازي شد که افزايش تعداد اين صندوق‌ها در دستور کار قرار گرفته و اميدواريم که تا پايان سال چند صندوق جديد به بازار معرفي کنيم.

مديرعامل شرکت فرابورس ايران در ايسنا

علت توسعه نيافتن بازار دارايي فکري

وي به برنامه‌هاي فرابورس براي توسعه بازار دارايي فکري اشاره کرد و با بيان اينکه در اين حوزه برنامه‌اي جدي داريم، گفت: در حال حاضر 66 اختراع، طرح صنعتي و برند در اين بازار پذيرش شده و در فهرست عرضه قرار گرفته و تاکنون 2 معامله در اين بازار انجام شده است.

هاموني با تاکيد بر اينکه توسعه بازار دارايي فکري به تنهايي کار فرابورس نيست، عنوان کرد: در اين راستا معاونت علمي و فناوري رييس جمهور نقش بسيار مهمي در بازار دارايي فکري فرابورس دارد و اداره مالکيت صنعتي که زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد است نقش بسزا و موثري در اين بازار مي‌تواند ايفا کند و بديهي است که اگر ارتباط هر کدام از اين سازمان‌ها با فرابورس ايران کمرنگ شود مي‌تواند اين بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وي با بيان اينکه قابل پيش‌بيني بود که در 2 سال ابتداي کار بازار دارايي فکري، شاهد معاملات اندکي در اين بازار باشيم، ادامه داد: همان طور که مي‌دانيد بسياري از ارکان بازار را در اختيار نداريم و برخي افراد پيشنهاد مي‌دادند که شايد بهتر بود ابتدا ارکان و نهادهاي مالي لازم را ايجاد مي‌کرديم، اما ما معتقد بوديم تا زماني که اين بازار راه‌اندازي نشود نهادها نيز نمي‌توانند تاسيس شوند، زيرا ما نمي‌توانيم اجباري به راه اندازي نهادي داشته باشيم که مشخص نيست براي چه کاري آمده است.

مديرعامل فرابورس ايران يادآور شد: در اين ميان جلسات خوبي با دانشگاه‌هاي معتبر از جمله دانشگاه شريف، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد برگزار شد که دستاوردهاي خوبي براي فرابورس به همراه داشت، به ‌طوري که دانشگاه‌ها مي‌توانند عرضه‌کنندگان عمده دانش در اين بازار باشند و طرف تقاضاي اين بازار مي‌تواند صندوق‌هاي جسورانه (VC) قرار بگيرد.

عرضه هاي اوليه از طريق روش جديد

هاموني به آخرين وضعيت عرضه اوليه شرکت‌ها در فرابورس اشاره کرد و با بيان اينکه عرضه اوليه به منظور بررسي بيشتر متوقف شده است، گفت: طبق بررسي‌هاي انجام شده روش‌ عرضه اوليه از حراج به ثبت سفارش دفتري تغيير مي‌کند که در اين روش، حساسيت‌ها و استرس‌هاي شديدي که به سهامداران و کارگزاران وارد مي‌شود ديگر وجود نخواهد داشت.

مديرعامل فرابورس ايران با بيان اين‌که زيرساخت لازم براي عرضه از طريق ثبت سفارش آماده شده است، افزود: قطعا شرايط بازار براي آغاز اين روش تعيين کننده است گرچه اين روش، ديگر تحت تاثير بازار نخواهد بود يعني در بازار منفي يا مثبت شوکي به سهامداران وارد نشده و قيمت ساير سهام تحت تاثير قرار نمي‌گيرد.

جزئيات راه اندازي بازار نوظهور

وي افزود: طبق گزارش رسمي مرکز آمار، 14 هزار و 800 شرکت و بنگاه که بالاي 10 نفر پرسنل دارند و فعال هستند در کشور وجود دارد که از اين تعداد 600 بنگاه در بورس و فرابورس حضور دارند و بالغ بر 14 هزار شرکت، فرصت حضور در بازار سرمايه را پيدا نکرده‌اند.

هاموني اضافه کرد: عموم اين شرکت‌ها، شرکت‌هاي بخش خصوصي و خانوادگي هستند و به گفته مرکز آمار بيشتر اين شرکت‌ها در تهران، اصفهان، مشهد و تبريز مستقر هستند.

مديرعامل فرابورس ايران ادامه داد: براي اينکه به درخواست‌هايي که در فرابورس آمده است بي‌تفاوت نباشيم طرحي ارائه کرديم تا بتوانيم اين شرکت‌ها را در بازاري که همه ذينفعان از آن منتفع مي‌شوند وارد کنيم، اين در حالي است که ريسک اين شرکت‌ها به دليل شفافيت کمتر بالاست ولي سهم به صورت خصوصي عرضه مي‌شود تا سرمايه‌گذاران نهادي در آن قيمت‌گذاري کنند تا بعد از دوران گذار و افزايش شفافيت بتوانند وارد تابلوهاي برتر شوند.

هاموني درباره تفاوت عمده اين تابلو با بازار پايه توضيح داد: در بازار پايه شرکت‌هايي وجود دارند که سهامي عام شده‌اند اما زير نظر سازمان بورس نيستند بنابراين بعد از راه‌اندازي بازار پايه، اين شرکت‌ها وارد بازار پايه شدند، اما در تابلويي که قرار است طراحي شود اين شرکت‌ها اصلا عمومي نشدند ولي مي‌خواهند که در بازار حضور داشته باشند، لذا قصد داريم در يک مرحله شرکت‌ها را از خاص و خانوادگي‌ بودن خارج کرده و سهامداران حرفه‌اي را وارد کنيم تا بعد از افزايش شفافيت آنها وارد بازار عمومي شوند.

مديرعامل فرابورس ايران يادآور شد: در شش سال فعاليت فرابورس بالغ بر 400 بنگاه به فرابورس درخواست رسمي دادند تا در اين بازار وارد شوند که از اين تعداد تنها 70 شرکت در فرابورس عرضه اوليه شدند و 10 شرکت از اين تعداد به بورس تهران منتقل شدند لذا اين بازار مي‌تواند فرصت مناسبي براي آنها باشد که زير نظر مديريت حرفه‌اي و سرمايه‌گذاران نهادي فعاليت کنند.

وي نام اين تابلو را بازار هدف يا نوظهور اعلام کرد و توضيح داد: کليت اين بازار در هيات مديره فرابورس نهايي شده و بعد از نهايي شدن دستورالعمل در سازمان بورس، اجرايي مي‌شود و سپس شرکت‌هاي هدف مي‌توانند فعاليت خود را آغاز کنند. علاوه بر اين، شرکت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند در اين بازار حضور داشته باشند که درخواست‌هاي زيادي از سوي معاونت علمي رياست جمهوري در اين زمينه ارائه شده تا شرکت‌هاي ثبت شده در اين تابلو مورد معامله قرار بگيرند.

به گفته هاموني، اين بازار در کنار صندوق‌هاي نوآورانه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاصي مي‌تواند چرخه را کامل کرده و به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کمک کند.

مديرعامل شرکت فرابورس ايران در ايسنا

اختصاص اسناد خزانه اسلامي به پيمانکاران

مديرعامل فرابورس ايران در مورد انتشار اسناد خزانه اسلامي در فرابورس توضيح داد: اين اوراق با کمک وزارت اقتصاد و سازمان بورس مراحل نهايي خود را طي مي‌کند تا در آينده نزديک با عامليت بانک ملي و بازارگرداني شرکت‌هاي تامين سرمايه در بازار ثانويه فرابورس کار خود را آغاز کند.

وي با بيان اينکه اين اسناد پذيره‌نويسي ندارد و به پيمانکاران اختصاص داده مي‌شود، توضيح داد: شروع راه‌اندازي بازار اسناد خزانه اسلامي، شروع اولين معامله ثانويه در اين بازار خواهد بود يعني پيمانکاراني که فکر مي‌کنند به نقدينگي نياز دارند، مي‌توانند اين اسناد را در بازار عرضه کنند و به کسي واگذار ‌کنند که به اين اوراق نياز دارد.

وي به مزيت انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي اشاره و خاطرنشان کرد: يکي از مزاياي اين بازار اين است که با ورود اين اوراق، نرخ بازده مورد انتظار دارايي بدون ريسک در بازار کشف مي‌شود همچنين سررسيد اين اوراق 23 اسفند‌ماه 1394 خواهد بود و وزارت امور اقتصادي و دارايي به آخرين دارندگان اوراق در روز قبل از 23 اسفند‌ماه، 1000 ميليارد تومان پرداخت خواهد شد.

مديرعامل فرابورس ايران ادامه داد: اين اوراق سود ماهيانه، سه ماهه و شش ماهه نداشته و صرفاً ارزش اسمي پرداخت مي‌شود لذا ابزار بسيار جذابي براي سرمايه‌گذاران و تحليلگران است که مي‌تواند به تحليل‌هاي مالي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري کمک کند.

هاموني با بيان اينکه اين اوراق به صورت يک ساله منتشر مي‌شود، افزود: فرابورس پيشنهاد داده است که کميته‌اي به عنوان کميته انتشار اسناد خزانه اسلامي تشکيل شود تا جلسات هفتگي برگزار شده و حجم و سررسيد اوراق متناسب با شرايط بازار در آن تعيين شود.

وي همچنين در خصوص زمان فعاليت صندوق زمين و ساختمان گفت: در حال حاضر 10 صندوق در حال آماده سازي براي معرفي به بازار بوده و يک صندوق به صورت آزمايشي پذيره نويسي و اصلاحات لازم انجام شده است.

هاموني توضيح داد: شخصيت حقوقي صندوق زمين و ساختمان يک شخصيت جديد است و قدمت يک ساله دارد همچنين نوع سرمايه‌گذاري در اين صندوق مشارکتي است که ايجاد و ارتقاي فرهنگ اين نوع از مشارکت، نياز به آموزش دارد که در اين راستا دوره‌هاي آموزشي توسط مرکز مالي ايران برگزار شده است.

منبع خبر : ايسنا

سه شنبه 27 مرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.