تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
اشتغال مناطق روستايي با اجراي طرح توانمندسازي و آموزشهاي مهارتي

اشتغال مناطق روستايي با اجراي طرح توانمندسازي و آموزشهاي مهارتي به گزارش روز سه شنبه ايرنا، علي ربيعي در خصوص اين موضوع که قرار است در مجلس شوراي اسلامي طرح شود، افزود: طرح توانمندسازي و آموزش هاي مهارتي روستاييان، عشاير، مناطق محروم و مرزي با رويکرد اشتغال پايدار، به منظور توسعه کمي و کيفي توليدات و ارائه خدمات براساس مزيت هاي منطقه اي با بهره گيري از ظرفيت هاي محلي و بهبود وضعيت و کيفيت زندگي جامعه هدف، اجرا مي شود. وي اظهار داشت: اين طرح با رويکرد اشتغال پايدار در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده و از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور اجرا مي شود. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: با حمايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودجه اجراي طرح توانمندسازي و آموزش هاي مهارتي روستاييان، عشاير ، مناطق محروم و مرزي در قانون بودجه سال 1394 کشور از محل هدفمندي يارانه ها به تصويب رسيده و براساس اولويت هاي تعيين شده اجرايي مي شود. وي گفت: از ديگر اهداف اجراي اين طرح که در راستاي تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است تلاش جهت تحقق سهم عادلانه عوامل، در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقا آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه است که به صورت گسترده در سراسر کشور اجرا مي شود. ربيعي تأکيد کرد: حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و کم تراکم و ايجاد مراکز جديد جمعيتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبکه هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه گذاري و ايجاد فضاي کسب و کار با درآمد کافي يکي از بندهاي سياست هاي کلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري است که در اين طرح به صورت جدي دنبال مي شود. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: گسترش عدالت اجتماعي در مناطق روستايي، عشايري، کمتر توسعه يافته، مرزي و محروم کشور و جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان و گسترش پديده حاشيه نشيني شهرها، تحقق پيشرفت فرهنگي- اجتماعي با ارتقاي کيفيت جمعيت، افزايش نشاط و اصلاح سبک زندگي و تربيت جمعيت مطابق الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت در مناطق هدف طرح، تحقق پيشرفت اقتصادي، بهبود وضعيت اشتغال و افزايش نرخ بهره وري و ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي روستاييان و تحقق توسعه پايدار زيست محيطي از طريق حفظ و استفاده بهينه از منابع طبيعي کشور از جمله اهداف طرح توانمند سازي و آموزش هاي مهارتي روستاييان، عشاير، مناطق محروم و مرزي با رويکرد اشتغال پايدار است که از سوي اين وزارتخانه اجرا مي شود. وي درخصوص اقداماتي که تاکنون در راستاي طرح توانمندسازي و آموزش هاي مهارتي روستاييان، عشاير،مناطق محروم و مرزي با رويکرد اشتغال پايدار اجرايي شده، گفت: در راستاي ماده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نيازسنجي آموزشي در جوامع روستايي و عشايري کشور با در نظر گرفتن اسناد توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان ها و سند آمايش منطقه و مزيت هاي محلي و بومي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با همکاري کارگروه اشتغال شهرستانها و تهيه تقويم آموزشي براساس آن به صورت گسترده آغاز شده است. منبع خبر : ايرنا

سه شنبه 29 ارديبهشت 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.