تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
بي‌احتياطي از كارگران ايراني قرباني مي‌گيرد

به گزارش خبرنگار ايسنا، همه ساله در جهان ده‌ها ميليون کارگر قرباني حوادثي مي‌شوند که منجر به کشته‌شدن يا از کار افتادگي تعداد بسياري از آنها مي‌شود. امروز با افزايش وقوع حوادث شغلي، بيماري‌هاي ناشي از کار نيز افزايش يافته و اين موضوع به يک نگراني بين‌المللي تبديل شده است،طبعا هرگونه حادثه ناشي از کار ولو جزيي موجب درد و ناراحتي فرد حادثه ديده و اعضاي خانواده او مي‌شود و هرچه حادثه شديدتر باشد و منجر به مرگ يا از کارافتادگي دائمي شود، اين مساله اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. طي سالهاي گذشته آمار حوادث و سوانح ناشي از کار در کشور از وضع مطلوبي برخوردار نبوده و گاها در برخي سالها افزايش داشته است. علي ربيعي - وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، حوادث ناشي از کار را نيازمند مطالعات فراوان دانسته و مي‌گويد: همه ما در مقابل جان نيروي کار مسووليم و بايد حوادث ناشي از کار را يک امر انساني تلقي کنيم. از نگاه وي، امنيت شغلي در کارهاي سخت و زيان‌آور بايد ارتقا يابد و با برنامه‌ريزي و مطالعات فراوان عوامل موثر در ايجاد حوادث کار مورد بررسي دقيق قرار گيرد. معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي نيز صيانت از نيروي کار را مهمترين دغدغه وزارت کار عنوان کرده و مي گويد: هر حادثه‌اي که منجر به فوت کارگر شود موجب هدر رفتن 6 روز کاري مي‌شود. سيدحسن هفده تن تاکيد دارد که براي کاهش حوادث ناشي از کار و ايجاد امنيت روحي،‌ رواني و جسمي نيروي کار بايد استانداردسازي و برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد. وي از بيماري‌هاي شغلي منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش ياد کرده و آمار حوادث منجر به فوت ناشي از بيماري‌هاي شغلي را 12 برابر حوادث فيزيکي مي‌داند. به اعتقاد معاون روابط کار وزير کار در صورتي که بتوان هزينه‌هاي ناشي از حوادث کار را کاهش داد، استاندارد زندگي کارگران ارتقا مي‌يابد. به گزارش ايسنا، بسياري از کارشناسان بر اين باورند که حادثه ناشي از کار به طور کلي علت واحدي ندارد و معلول علل فني و انساني است. امروز بيش از 90 درصد حوادث ناشي از کار به دليل عدم برخورداري از آموزشهاي لازم رخ مي‌دهد تا جايي که بر اساس آخرين آمار به دست آمده، بيشترين علت حوادث ناشي از کار بي احتياطي افراد و عدم رعايت مقررات ايمني گزارش شده است. به گفته محمد اصابتي - مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، عامل انساني در وقوع 85 درصد حوادث کار موثر بوده و 52 درصد حوادث نيز ناشي از عدم نظارت در محيط کار است. وي با اشاره به اجراي طرح خودبازرسي کار مي‌افزايد: وزارت کار با داشتن 800 بازرس کار تنها مي‌تواند از دو ميليون کارگاه در سطح کشور بازرسي کند اما براي آنکه بتوانيم دستکم هر شش ماه يک بار از کارگاه‌ها بازرسي کنيم‌ به 10هزار بازرس نياز داريم. به گفته وي در سال گذشته 60 درصد حوادث ناشي از کار منجر به فوت در بخش ساختمان شده است. وزارت کار اخيرا مدلي تحت عنوان "مدل خود بازرسي کار" را با استفاده از ظرفيت کارفرمايان،کارگران و تشکل‌هاي کارگري به اجرا درآورده است. در اين مدل، افسران ايمني در بنگاه‌هاي کمتر از 25 نفر نقش بازرسان ايمني را ايفا مي‌کنند به اين نحو که با استقرار سيستم جديد، افسر ايمني از خود واحدهاي توليدي انتخاب شده و با آموزش‌هاي لازم مسئول ايمني بنگاه مي‌شود. پيش‌بيني شده با اجراي موفق اين مدل، ضمن کاهش حوادث مرگبار، سالانه 1000 ميليارد تومان از هزينه‌هاي تأمين اجتماعي بابت پرداخت غرامت حوادث ناشي از کار و بيمه کاهش يابد. مزيت مدل جديد "سيستم خود بازرسي کار" اين است که از نگاه غرامت محوري و جريمه کارفرمايان فاصله گرفته و رويکرد تعامل با کارفرمايان را با هدف ايمن سازي محيط کار در پيش گرفته است. خوشبختانه با تصويب آيين‌نامه آموزش ايمني کارگران، کارفرمايان و کارآموزان در شوراي عالي حفاظت فني نيز، آموزش عمومي و گذراندن دوره‌هاي تخصصي از سوي نيروهاي کار به عنوان يک الزام در دستور کار قرار گرفته است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در تلاش است تا در راستاي کاهش حوادث ناشي از کار و به منظور صيانت از نيروي انساني و منابع مالي کشور با گسترش فرهنگ ايمني و استانداردسازي محيط کار، شرايط ايمني کار را ارتقا داده و ضمن افزايش بازرسي‌هاي موثر و نظارت مستمر وقوع حوادث و سوانح ناشي از کار را کاهش دهد. به گزارش ايسنا، بي ترديد نقش موثر آموزش و اطلاع رساني نيروهاي کار در پيشگيري از وقوع حوادث کار غير قابل انکار است و توجه به نکات ايمني، افزايش بازرسي‌ها، رعايت قوانين و مقررات کاربردي همه و همه از عوامل پيشگيري از حوادث ناشي از کار به شمار مي‌روند. گسترش و فعال‌سازي کميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت کار، ترويج آموزشهاي ايمني و تامين تجهيزات حفاظتي و امنيتي در محيط کار نيز به کاهش آمار حوادث ناشي از کار کمک مي‌کند. منبع خبر : ايسنا

يكشنبه 11 مرداد 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.