تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
سهم10 ميليون نفري بخش خدمات از تامين اشتغال كشور

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، مرکز آمار ايران در آخرين گزارش‌هاي خود تعداد شاغلان در بهار 94 را 21 ميليون و 860 هزار و 836 نفر اعلام کرد که حدود 10 ميليون و 465هزار و 707 نفر از اين شاغلان در بخش خدمات فعاليت دارند. شاخص هاي نيروي کار به تفکيک جنس، نقاط شهري و روستايي در بهار 94 به گونه اي که نشان مي دهد که سهم اشتغال در بخش خدمات از ساير بخش ها بيشتر است. آمارها حاکي از اين است که سهم اشتغال در بخش کشاورزي در کل کشور 19.2 درصد و4 ميليون و 189 هزار و 558 نفر که 17.9 درصد سهم مرد و 3ميليون و 299هزار و 278 نفر مرد و 25.7 درصد سهم زنان که برابر با 890 هزار و 279 نفر است، که سهم نقاط شهري5.8درصد که برابر 903هزار و 74 نفر است و سهم نقاط روستايي 51.6 درصد است که 3ميليون و 286هزار و 483نفردر نقاط روستايي مشمول مي شوند. سهم اشتغال در بخش صنعت نيز در کل کشور 33درصد به عبارتي 7ميليون و 205هزار و 841 نفر است که سهم مردان 34.6 درصد و به عبارتي 6ميليون و 365هزار و 569نفر است و سهم زنان 24.3درصد که 840 هزار و 271 نفر مي شود. در نقاط شهري اين سهم 35.8 درصدکه برابر5 ميليون و 551هزار و 315 نفر است و در نقاط روستايي اين سهم يک ميليون و 654هزار و 526نفر است. سهم اشتغال در بخش خدمات نيز حدود 47.9 درصد است که برابر با 10 ميليون و 465هزار و 707 نفر است که در اين ميان 47.5 درصد مرد و 8 ميليون و 732 هزار و 288 نفر مرد و 50 درصد زن که برابر 1 ميليون و 732 هزار و 419نفر زن و 58.3 درصد در نقاط شهري که برابر 9ميليون و 42 هزارو 191 نفر است و در نقاط روستايي اين سهم 22.4 درصد که برابر1ميليون و 423هزار و 515 نفر است. همچنين سهم اشتغال ناقص در کل کشور 9.2 درصد که براي مردان 10درصد و زنان 4.7 درصد و در نقاط شهري 8.1 درصد و 11.8 درصد در نقاط روستايي است. منبع خبر : تسنيم

سه شنبه 16 تير 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.