تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
نرخ باروري در سه دهه اخير براي همه اقشار جامعه كاهشي بوده است

به گزارش روز شنبه ايرنا از روند تغييرات باروري در ايران که از سوي پژوهشکده آمار ايران انجام شده، شناخت عوامل اجتماعي و اقتصادي کاهش باروري در ايران و آگاهي از روند آتي رفتار باروري در ايران بر اهميت مطالعه باروري افزوده است. در پژوهشي به همين منظور از اطلاعات سرشماري 1390 و اطلاعات پيمايش جمعيت و سلامت 1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظور برآورد چند متغيري باروري استفاده شده است. براساس اطلاعات پيمايش جمعيت و سلامت 1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اطلاعات سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390، نرخ باروري براي شاغلان و غيرشاغلان به ترتيب 1?1 و 1?9 فرزند است. اين نرخ از 2?5 فرزند در دوره پنج ساله 1371 تا 1375 به 1?1 فرزند براي شاغلان و در دوره 1386 تا 1390 از 3?3 به 1?9 فرزند براي غيرشاغلان رسيده است. نرخ باروري براي افراد با تحصيلات عالي و بيسواد به ترتيب 1?2 و 2?6 فرزند است. همچنين اين نرخ براي افراد با موقعيت و جايگاه اقتصادي بالا و پايين به ترتيب 1?4 و 2?3 فرزند است. ميزان باروري کل هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي روندي کاهشي را تجربه کرده و الگوي نرخ باروري در نقاط شهري و روستايي نزديک به هم شده به طوري که در مناطق شهري، که در همه ادوار باروري پايين تري نسبت به مناطق روستايي را تجربه کرده، ميزان باروري کل از 2?9، در دوره پنج ساله 71 تا 75 به 1?7، در دوره 86 تا 90 کاهش يافته است. در مناطق روستايي، باروري در دوره هاي مشابه به ترتيب 4?4 و 2?2 فرزند بوده است. ميزان باروري به تفکيک سطح تحصيلات نشان مي دهد که باروري زنان بيسواد از 4.4 به 2.6 و باسواد ابتدايي (پايين)از 3.5 به 2.2 ، متوسطه (متوسط)از 2.5 به 1.8، و عالي (بالا) از 1.8 به 1.1 فرزند در فاصله دوره هاي مطالعه رسيده است. با اينکه احتمال تولد همه فرزندان طي 20 سال اخير کاهش يافته اما نقش متغيرهاي اقتصادي - اجتماعي در احتمال تولد فرزندان دوم به بعد بيشتر از فرزندان اول و دوم است. به عبارت ديگر فرزندان اول و دوم با عموميت بيشتري متولد مي شوند اما ويژگي هاي اقتصادي- اجتماعي و جمعيتي زنان عامل مهمي در تولد فرزندان رتبه هاي بالاتر محسوب مي شوند. بعد از کاهش باروري به زير نرخ جانشيني، الگوي فرزندآوري جديدي که شامل عدم فرزنداوري و به عبارتي تاخير در سنين زير 30 سال و جبران در سنين بالاي 30سال است، در ايران در حال شکل گيري است. زنان تحصيل کرده و تا حدي طبقات بالا در حال تجربه اين الگوي جديد و متمايز مي باشند. سن داشتن فرزند اول افزايش يافته و زنان شهري، تحصيل کرده، شاغل و طبقه اقتصادي و اجتماعي بالا، پيشگامان تاخير در فرزندآوري مي باشند. در پايان اين گزارش آمده است: فايل طرح پژوهشي يادشده در بخش فروشگاه وبگاه پژوهشکده آمار ايران به نشاني www.srtc.ac.ir قابل دسترسي است. منبع خبر : ايرنا

شنبه 13 تير 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.